Bodo amat

Apa makna bodo amat yang sebenarnya?

Bodo amat itu perlu biar tetep hidup

Terus?

Perlukah saya baca buku “sebuah seni untuk bersikap bodo amat?”

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *